fbpx Fortsätt till innehåll

Användarvillkor Stureplansgruppens appar

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när Stureplansgruppen Aktiebolag, org. nr. 556530-0331, och bolag inom koncernen Stureplansgruppen (”Stureplansgruppen”) tillhandhåller tjänster för bokningar och gästlistor via sina applikationer (”Apparna”).

1.2. Apparna kan användas till att läsa om Stureplansgruppen, bordsbokning samt gästlistor.

1.3. För att använda Apparna måste du vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal och acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4. Genom att använda Apparna godkänner och accepterar du Villkoren och att informationen du tillhandhåller är sann och korrekt. Stureplansgruppen förbehåller sig rätten att ta bort konton om Apparna används i strid mot Villkoren.

1.5. Villkoren för Apparna och villkoren för gästlistor kan ändras över tid.

1.6. Stureplansgruppen kan komma att erbjuda användare nya tjänster via Apparna. I sådana fall uppdateras Villkoren.

1.7. Stureplansgruppen samt underleverantörer sköter insläppet till verksamhetsställena. Att stå på gästlistan garanterar varken entré eller gratis inträde till verksamhetsstället.

1.8. Stureplansgruppen kan skicka ut information till användare via Apparna. Om användare inte har ett konto är det möjligt att motta pushnotiser från Apparna. Efter att ha skapat ett konto är det även möjligt att ta emot information via e-post och SMS.

2. Användning av Apparna

2.1. Apparna är kostnadsfria men trafikavgifter från mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

2.2. Det är förbjudet att missbruka Apparna och/eller utnyttja eventuella buggar. Stureplansgruppen arbetar för att Apparna ska fungera så bra som möjligt men tar varken ansvar för fel eller buggar.

2.3. Stureplansgruppen ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av Apparna.

2.4. Du ansvarar för din användning av Apparna och för att skydda dina personuppgifter och ditt konto.

2.5. Det är förbjudet att tillskansa sig, mångfaldiga, ändra, tillhandahålla eller på något sätt begagna sig av Apparna, inklusive dess grafiska utformning och källkod, i strid mot Villkoren.

3. Tjänster

3.1. Tillgång till information om Stureplansgruppen och bordsbokning kräver ingen registrering. Vid bordsbokning fungerar Apparna som en mellanhand till Stureplansgruppens bokningssystem. Vanligtvis krävs namn, e-post och telefonnummer för att göra en bokning.

3.2. För att skriva upp sig på gästlistor krävs registrering samt legitimering via Facebook.

3.3. Efter registrering är det möjligt att ansöka om att bli uppskriven på ett verksamhetsställes gästlista. Verksamhetsstället reglerar själv gästlistan och de ansvariga behandlar alla ansökningar och bestämmer villkoren i form av exempelvis hur många den på gästlistan får ta med sig och/eller fri entré till ett visst klockslag. Om en gäst inte hamnar på gästlistan är det inte möjligt att ansöka igen. Då krävs att en ansvarig manuellt lägger till gästen.

3.4. Beteende i strid mot entrépolicyn kan tillfälligt registreras i Apparna.

3.5. Efter godkänd tillgång till gästlistan krävs en anmälan inför varje kväll. Användaren får då en QR-kod att visa i entrén.

3.6. Användarens ålder styr vilka evenemang som syns i Apparna. Är användaren exempelvis 18 år syns inte evenemang med 23-årsgräns.

4. Personuppgiftshantering

4.1. Registrering kräver personuppgifter i form av namn, e-post och legitimering via Facebook. I och med Facebooklegitimering behandlas även profilbilder, kön och ålder. Uppgifterna från Facebook används för att kunna kontakta användare, administrera gästlistor, verifiera ålder samt kommunicera med gäster.

4.2. Uppgifter som ej går att koppla till användare kan komma att behandlas av statistiska skäl.

4.3. När du skapar ett konto och använder Apparna lagras personuppgifter i Apparnas databas. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Stureplansgruppens integritetspolicy.

4.4. Stureplansgruppens underleverantörer, såsom men inte uteslutande leverantören av Apparna och vaktbolag, kommer att behandla personuppgifterna i Apparna. Behandlingen sker i enlighet med GDPR och biträdesavtal finns med samtliga som behandlar personuppgifter å Stureplansgruppens vägnar.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Stureplansgruppen.

Personuppgiftsansvarig: Stureplansgruppen Aktiebolag, 556530–0331
Postadress: Box 557 19, 114 83, Stockholm
E-post: data@stureplansgruppen.se
Telefon: 08-545 076 00

Tillbaka till toppen